TÜRK İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan Dr. Kerim GÜLER
Dernek Genel Sekreteri
Dr. İhsan ERTENLİ
Kongre Genel Sekreterleri Dr. Tufan TÜKEK
Sayman

Dr. Sedat KİRAZ

Üyeler

Dr. Ahmet DEMİRKAZIK
Dr. Birol ÖZER
Dr. Bülent ÖZİN
Dr. Selma KARAAHMETOĞLU
Dr. Serhat ÜNAL